با توجه به پایان مهلت آزمون و ثبت نام، امکان ویرایش رزومه وجود ندارد.

ورود به سامانه دولت جوان