با توجه به پایان مهلت آزمون و ثبت نام، امکان ویرایش رزومه وجود ندارد.

سامانه شایسته گزینی مدیران سرآمد آینده (شمسا)

امروز کشور از لحاظ پرورش نیروی انسانی مؤمن، انقلابی، متخصص و دارای اعتماد به نفس، نسبت به دهه اول انقلاب، دارای شرایط بسیار بهتری است که باید این نیروهای جوان شناسایی شوند» "مقام معظم رهبری مدظله العالی"

به سامانه
شایسته گزینی مدیران سرآمد آینده (شمسا)
خوش آمدید