با توجه به پایان مهلت آزمون و ثبت نام، امکان ویرایش رزومه وجود ندارد.

بازیابی رمز عبور